nasza oferta...

 

"Nie wszyscy mamy te same zdolności,

ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,

 aby swe zdolności rozwijać"

J. F. Kennedy

W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności uczestnicząc w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę, doskonalić umiejętności, jednocześnie miło i bezpiecznie spędzają czas.

Prezentujemy listę zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w naszej szkole.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
w kształceniu zintegrowanym
NAZWA KOŁA PROWADZĄCY GODZINY ZAJĘĆ
wokalne Renata Handermander wtorek, czwartek
1530 - 1630
recytatorskie Jolanta Struś piątek
1140- 1225
drużyna zuchowa ZHP Mariola Bodnar wtorek
1325 - 1410
Ligi Ochrony Przyrody
dla klas I - III
Anna Blecharczyk w zależności
od potrzeb
świetlica socjoterapeutyczna Małgorzata
Poziomkowska
wtorek
1500 - 1700
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
dla uczniów klas IV - VI
NAZWA KOŁA PROWADZĄCY GODZINY ZAJĘĆ
wokalne Renata Handermander wtorek, czwartek
1530 - 1630
plastyczne Pelagia Bąk poniedziałek
1325 - 1410
redagujące szkolną gazetkę Mariola Bodnar czwartek
1410 - 1455
teatralne Grażyna Seryłło poniedziałek, czwartek
1325 - 1410
drużyna harcerska ZHP Maryla Kurkarewicz poniedziałek, wtorek
1600 - 1700
języka angielskiego Agnieszka Mandzelowska środa
1415 - 1500
sportowe Maciej Bluj wtorek
1415 - 1500
tenisa stołowego Wacław Bojarski środa
1530 - 1615
matematyczne Dorota Strachocka wtorek
1140 - 1225
regionalne
(1 raz w miesiącu)
Pelagia Bąk czwartek
1325 - 1410
świetlica socjoterapeutyczna Mariola Bodnar czwartek
1500 - 1700
Ligi Ochrony Przyrody
dla klas IV - VI
Grażyna Dereń w zależności
od potrzeb
przyjaciół biblioteki Jolanta Struś w zależności
od potrzeb
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY GODZINY ZAJĘĆ
język angielski Agnieszka Mandzelowska 1 godzina
tenis stołowy Wacław Bojarski 1 godzina
zespół wokalny Renata Handermander 2 godziny
zajęcia sportowe Maciej Bluj 1 godzina
zajęcia plastyczne Pelagia Bąk 1 godzina
zajęcia teatralne Grażyna Seryłło 1 godzina
świetlica
socjoterapeutyczna
Małgorzata
Poziomkowska
Mariola Bodnar
4 godziny
 
Biesiada Rodzinna
Nasza Szkoła
Nasza Biblioteka
 

Zapraszam do obejrzenia naszej szkolnej 
witryny internetowej

 

mgr Barbara Zdybek

Dyrektor SP nr 6 w Sanoku

wszelkie prawa zastrzeżone (c) waja 2007